13/01/2024

Gepubliceerd op Donderdag 02 maart 2023

De Kortrijkse wijkteams kunnen voor hun buurtgerichte werking rekenen op de hulp van heel wat vrijwilligers. Ook Matthias Van De Straete, in de Venning gekend als buurtwerker ‘Matti’, werkt goed samen met vrijwilligers. Eric en Fabrice zijn enkele van die gemotiveerde buurtbewoners zonder wie de Venning niet hetzelfde zou zijn.


Van buren tot vrijwilligers

Eric en Fabrice zijn al enkele jaren actief als vrijwilliger. Maar hun liefde voor de Venning dateert van voordien. Een tiental jaar geleden startten ze de Facebookpagina ‘Buren Venning’. Daar verzamelen ze interessante nieuwtjes uit de wijk. Wat gebeurt er, welke evenementen zijn er binnenkort gepland, …


Later kwam daar ook vrijwilligerswerk bij. Het idee daarvoor rijpte toen buurtwerker Matti tijdens een huisbezoek hoorde dat Eric en Fabrice zin hadden om iets te doen voor hun wijk. Hij wees hen op de mogelijkheden van het buurthuis in Wijkcentrum Venning. Eric en Fabrice: “We verveelden ons soms en wilden die leegte vullen. We zijn beiden sociaal en willen anderen helpen. Dat verrijkt ons. Bovendien leren we zo wat Vlaamse woordjes bij (Frans is de moedertaal van Eric en Fabrice). Ondertussen is het vrijwilligerswerk een gewoonte geworden. We beginnen het al te missen als we enkele dagen niets te doen hebben.”


Activiteiten

“De activiteit waarmee het allemaal begon, is de creaclub. Die vindt één keer per week plaats in het wijkcentrum. Bewoners van de Venning creëren er schilderijen, handwerk, … Omdat wij het materiaal zelf aankopen, vragen we € 1,5 toegang. Je krijgt er gratis koffie bovenop.”


Na die eerste kennismaking met vrijwilligerswerk kregen Eric en Fabrice de smaak pas echt te pakken. “Ondertussen zijn we ook vrijwilliger in de bar van het wijkcentrum. We startten hier ook een nieuw initiatief: Soep met brood. Daarnaast organiseren we af en toe buurtmaaltijden. We bereiden dan gerechten zoals vol-au-vent of filet americain. De eerstvolgende datum is 11 mei, dan maken we tomaat-garnaal. We helpen ook regelmatig tijdens allerlei activiteiten. In januari hadden we bijvoorbeeld onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.”


Computerhulp

Eric is goed vertrouwd met de pc. Daarom is hij ook één van de computerassistenten. Die helpen je op de verschillende Digipunten in Kortrijk bij vragen over jouw pc, laptop, smartphone, … Dat is volledig gratis. Eric verzorgt bovendien mee de inhoud op de infoschermen in het buurthuis. Hij deelt ook de nuttige of toffe weetjes en activiteiten in Hoplr. Met die app creëer je een sociaal netwerk in je eigen buurt. Iets dat mooi aansluit bij wat de wijkteams doen.


Huisbezoeken

Matti pikt in: “Het buurthuis wordt volledig gerund door buurtbewoners. Ze verzorgen de dagelijkse werking zoals bestellingen, het voorraadbeheer en de kassa. Daarnaast organiseren ze zelf de initiatieven. Mijn rol is vooral om de verschillende vrijwilligers met elkaar in contact te brengen en hen te ondersteunen.


Dankzij het werk van de vrijwilligers heb ik meer tijd om op straat aanwezig te zijn of bij mensen langs te gaan. Mensen willen dikwijls gewoon een babbeltje slaan, hebben ideeën voor de wijk of zitten met een probleem. De gesprekken kunnen over van alles gaan. Dagelijkse taken, de school van de kinderen, de woning, geld of welzijn. Eerst probeer ik zelf te helpen of schakel ik één van de buurtbewoners in. Ook hier steken Fabrice en Eric soms een handje toe. Als dat niet kan, geef ik advies en breng ik de mensen in contact met de juiste dienst of organisatie. Soms ga ik ook zelf mee naar die organisaties.”

De buurt betrekken

Matti: “Ik betrek zoveel mogelijk de buurt voor de activiteiten. Ik ga na wat zij graag willen en samen gaan we aan de slag. In 2023 zijn dat bijvoorbeeld pop-up barbecues, een openluchtcinema, een rommelmarkt, … We laten ook een kunstenaar plekjes in de wijk opfleuren met graffiti. Daarvoor ondervraagt hij eerst de buurt over wat er hier leeft. Hij baseert zijn tekening daarop. Een ander voorbeeld zijn de praattafels Nederlands. Die zijn nuttig omdat er in de Venning behoorlijk wat anderstaligen wonen.”


Musette Bicyclette

Matti: “Een aantal inwoners kwamen zelf met het idee van de Musette Bicyclette. Dat is een actie uit het burgerbudget, een budget dat de stad ter beschikking stelt van Kortrijkzanen voor vernieuwende acties. Voor sommigen is er een drempel om voedselhulp te durven vragen. Musette Bicyclette wil daar iets aan doen. Je kan het zien als een mobiele sociale kruidenier die met een bakfiets zelf het voedsel tot bij de mensen brengt. De vrijwilligers onderzochten eerst de noden in de buurt. Daarna gingen ze inspiratie opdoen bij andere sociale kruideniers.”


Iedereen is welkom

Voor de mensen die nog twijfelen om naar een activiteit in het wijkcentrum te komen, hebben Eric en Fabrice een duidelijke boodschap: “Gewoon doen! Mensen blijven soms te vaak binnen. De Venning is nog een redelijk nieuwe wijk. Ons doel is dat de mensen elkaar beter leren kennen. Hoe meer volk er naar onze activiteiten komt, hoe meer dingen er mogelijk zijn. Het is steeds fijn om nieuwe mensen te leren kennen. Je kan samen iets creëren. Iedereen is welkom! We kunnen trouwens nog wat extra vrijwilligers gebruiken.”


Meer info

Vragen? Contacteer Matti: matthias.vandestraete@kortrijk.be

© copyright 2023-2024 - info@burenvenning.be - Viguès Eric reserved.