17/12/2023

WINTERSLAAP

Oogjes dicht en

snaveltjes toe. Zo luidt

het motto van onder

andere egels, vlinders

en vleermuizen nu het

kouder wordt. Kruip

gezellig mee onder de

wol. Wij vertellen je alles

over de winterslaap.

In december is het insecten-, nec-

tar- en fruitbuffet officieel gesloten.

Om die barre periode te overleven,

gaan sommige zoogdieren in slaap-

stand. Hun lichaamstemperatuur

daalt tot net boven het vriespunt, en

ook hun ademhaling en hartritme

vertragen. Ze verbruiken nét genoeg

energie om in leven te blijven. Tij-

dens hun lange dut teren ze op de

vetreserves die ze opbouwden door

in de herfst stevig te schransen.

Leven en laten leven

Wist je dat de tikker van de egel

tijdens de winterslaap daalt van 125

slagen per minuut naar slechts 20?

Vind je in de winter een ietwat stijve

en koude egel? Geef hem dan geen

mooie begrafenis, want wellicht líjkt

hij enkel dood. Stop hem liever terug

in, onder een deken van blaadjes.

Winterrust

Dieren als de eekhoorn en de das vin-

den een winterslaap te extreem. Zij

gaan voor winterrust. Hun hartslag

en ademhaling vertragen ook, maar

in mindere mate. Hun lichaams-

temperatuur daalt maar een paar

graden, en de beestjes gaan af en

toe op stap om te eten. De eekhoorn

graaft dan de noten op die hij in de

herfst verstopte. Het vergt wel wat

moed. In zijn knusse hol is het zo’n

20 graden warmer dan buiten.

Eikelmuis

Gaat wél voor een stevige dosis

winterslaap: de eikelmuis. Tot soms

zeven maanden lang ligt hij opge-

kruld in zijn pluimstaart te knorren.

Hij maakt dan ook terecht deel uit

van de categorie ‘slaapmuis.’ De

eikelmuis weegt 45 tot 140 gram,

maar net voor de winter klokt hij

af op een stevige 210 gram. Deze

alleseter (ja, zelfs andere muizen) is

niet wijdverspreid, maar in Kortrijk

komt hij wel voor. Hij leeft in bosjes,

tuinen en (spoorweg)bermen.

Infoavond

eikelmuis

Tijdens de gratis infoavond op

7 december om 19.30 uur in het dakcafé

van het stadhuis ontdek je hoe je de

Zorro onder de muizen ook naar jouw

tuin kan lokken. Schrijf je in via

www.stadlandschapleieschelde.be/

eikelmuis.

© copyright 2023-2024 - info@burenvenning.be - Viguès Eric reserved.