Meer dan 1.000 vrijwilligers

17/12/2023

Op 5 december vieren

we de internationale dag

van de vrijwilliger. Ook

Kortrijk beschikt over een

grote groep mensen die

onze stad versterken,

verbinden en verwarmen

met hun belangeloos

engagement. Deze cijfers

spreken voor zich.

WAAR ZIJN DIE

VRIJWILLIGERS ZOAL

AAN HET WERK?

- 130 sportverenigingen

- 106 jeugdverenigingen met 900

   jeugdleiders

- 420 socio-culturele

   verenigingen

- Ontelbare vzw’s, stichtingen,

   eenmalige initiatieven …

HOE ZIT DAT BIJ STAD

KORTRIJK?

- Meer dan 1.000 vrijwilligers

- Meer dan 80 nieuwe mensen in 2023

- Aan de slag bij 35 verschillende

   stadsdiensten

WELKE DIENSTEN ZIJN

DAT ZOAL?

- 429 bij de wijkteams

- 200 in de woonzorgcentra

- 144 bij de bib en Allemaal Digitaal

- 115 bij regie (inburgering,

   taalondersteuning, Regenboogcafé …)

- 109 in de ontmoetingscentra

- 54 bij evenementen

- 49 in de Deelfabriek

- 41 bij musea en tentoonstellingen

- …

JEUGDDIENST

ONDER DE LOEP

- 100 animatoren Warande

- 40 animatoren AjKo

- 10 animatoren Tranzit

- 24 vrijwilligers Warande (Waranderaad,

    Samentuinders, imkers en dierenpark)

- 5 vrijwilligers Tranzit

- Je hebt een positieve impact

- Je ontdekt nieuwe talenten

- Je bent aantrekkelijk voor werkgevers

- Je kan nieuwe dingen uitproberen

- Je leert nieuwe mensen kennen

- Je bent gelukkiger

- Je werk wordt ontzettend gewaardeerd

- Je hebt plezier

VOORDELEN

VRIJWILLIGERSWERK

Ook zin gekregen? Info en vacatures op  www.kortrijk.be/volunteers

© copyright 2023-2024 - info@burenvenning.be - Viguès Eric reserved.